Flaş gelişme: BioNTech / Pfizer aşısının etkinlik oranı değişti!

2023.06.05

Servo Capital, Yeşil Dönüşüm için Yeşil Finansman Rehberi Hazırladı

Farklı büyükteki şirketlere kredi, büyüme yatırımı, ortaklıklar, operasyonel ve finansal yeniden yapılandırma gibi finansman ve iş çözümleri sağlayan yatırım danışmanlık şirketi Servo Capital’in YKB Kaan Kiziroğlu, 2023 yılında dünyada Yeşil Dönüşüm yatırımları önüne geçeceğini söyledi

“Yeşil Dönüşüm yatırımları, ürün ve hammadde üretimindeki enerji ve su kullanım verimliliğinden, bu üretimde kullanılan enerjinin yeşil kaynaklardan üretimine ve depolamasına, enerji iletim hatlarındaki verimlilikten elektrikli araçlara geçişe gibi her aşamada yenilenebilir kaynaklar kullanımı ve karbon ayak izinin minimize edilmesi için üst ve alt yapı yatırımları olarak özetlenebilir. Bu alanda 2023 yılı genelindeki dünyadaki yatırımların 1,7 trilyon dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu konuda geride kalmamak için ülkemizde, dünya ekonomisinden almakta olduğumuz pay doğrultusunda, 10 ila 17 milyar dolar düzeyinde Yeşil Dönüşüm yatırımı yapılması gerekiyor” dedi. Kaan Kiziroğlu, Servo Capital’in Yeşil Dönüşüm yatırımı yapmak isteyen şirketler için bir Yeşil Finansman rehberi hazırladıklarını da sözlerine ekledi.

Kaan Kiziroğlu: “Yeşil Dönüşüm Yatırımlarını Ertelemek Risk Oluşturabilir”

TÜRKONFED ve Kas Derneği Türkiye Temsilciliği iş birliğinde, iş dünyasına yönelik olarak Bandırma’da düzenlenen Yeşil Dönüşümde Yol Arkadaşım temalı etkinliğe katılan Kaan Kiziroğlu, Yeşil Dönüşümün dünya genelinde sanayi ve ticaret şirketleri açısından zorunlu bir yatırım alanı halini aldığını ifade etti ve şunları söyledi: “Yeşil Dönüşüm, çevresel sürdürülebilirlik ve doğal kaynakların korunması açısından olduğu kadar, ülkemizin ve şirketlerimizin ekonomik gücü açısından da çok önemli bir konu. Örneğin, Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenlemesinin 2026 itibarı ile getireceği ek vergiler, rekabette dezavantaj oluşturacak. Yeşil Dönüşümü gerçekleştiremeyen şirketler ve ülkeler rekabet güçlerini yitirecek. Yeşil dönüşümü gerçekleştirebilenler ise rakiplerinin çok önüne geçecek. Dünya genelinde üretim, ticaret ve değer zincirleri, günümüzde Sürdürülebilirlik kavramı çevresinde yeniden şekilleniyor. Küresel ticaretin içerisinde yerini sürdürmek isteyen şirketlerin, küresel sürdürülebilirlik kriterlerini karşılayabilmesi gerekiyor. Aksi takdirde şirketlerimizin ve ülkemizin küresel ticaret ve rekabet gücünün zayıflaması, hatta ülkemize yapılması planlanan bazı yatırımların başka ülkelere kayması gibi riskler gündeme gelebilir. Türkiye’mizde hem şirketlerin hem de organize sanayi bölgelerinin bu değişime hızla ayak uydurma gerekliliği konusundaki farkındalığı giderek artıyor. Bu konuda pek çok projenin finansman alt yapısını oluşturmak için müşterilerimiz ve müşteri adaylarımızla çalışmalarımız sürüyor” şeklinde konuştu.

Yeşil Dönüşüm, Şirketlere Maliyet Avantajı Sağlarken Yılda 45 milyar Dolar Tasarrufla Cari Açığı da Düşürebilir

Servo Capital Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kiziroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sürdürülebilirlik, temelinde çevre, sosyal eşitlik ve ekonomi arasında bir dengeyi ifade eden geniş kapsamlı bir kavram. İş dünyasında sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarda önceliği yenilenebilir enerji kullanımı için alt ve üst yapı, enerji verimliği, karbon ayak izi azaltımı yatırımlarının alıyor ve Yeşil Dönüşümün özünü de bunlar oluşturuyor. Öte yandan Yeşil Dönüşüm şirketlere, enerji ve su tüketimini azaltıp, atık miktarını minimize ederek maliyet avantajı sağlıyor. Enerji verimliliği, geri dönüşüm ve atık azaltma programları, işletme ve hammadde maliyetlerinde önemli düşüş sağlıyor. Yeşil Dönüşümün yaygınlaşması, enerji ve hammadde ithalatçısı konumundaki ülkemizin cari açığının kapanması ve cari dengenin iyileşmesi için de son derece önemli. TÜRKONFED Yeşil Dönüşüm komisyon başkanı Sayın Onur Ünlü’nün hesaplarına göre ülke olarak Yeşil Dönüşümü gerçekleştirdiğimizde binalar, ulaştırma, tarım ve tarım dışı faaliyetlerde yapılana enerji tasarrufu ve verimliliği çalışmaları ile 2022 yılı enerji fiyatları ile 45 milyar dolar dış ticaret açığı azaltma potansiyeline sahibiz.”

Yeşil Dönüşüm için Yeşil Finansman

Servo Capital’in, Yeşil Dönüşüm yatırımı yapmak isteyen şirketlere Yeşil Finansman Hizmeti sunduğunu söyleyen Kaan Kiziroğlu, “Yeşil finansman, karbon salımını azaltmak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve doğal kaynakları korumak gibi küresel hedeflere katkı sağlamanın yanı sıra, yatırımcılara ve finanse edilenlere de rekabet avantajı, maliyet tasarrufu, itibar artışı ve yeni pazarlara erişim gibi fırsatlar barındırıyor. Ülkemizde yeşil finansmana olan talebin artacağını öngörüyoruz. Dünya genelinde ticari bankaların, kalkınma yatırım bankaları ve fonlarının yanı sıra, farklı ülkelerin EXIM bankalarının Yeşil Finansman arzı var ve şirketlerimiz, Yeşil Dönüşüm yatırımlarını önceliklendirip, doğru projeler ve doğru danışmanlıkla bu finansman arzından pay alabilirler. Müşterilerimizin spesifik ihtiyaçlarına en uygun çözümleri oluşturup, onların Yeşil Finansmana erişimini kolaylaştırmak için çalışıyoruz” dedi.

Kaan Kiziroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeşil Finansmana kolay ve hızlı erişim için müşterilerimize yeşil dönüşüm projelerinin değerlendirilmesi, geniş finansman kaynakları ağımızdan en uygun uzun vadeli yeşil finansman kaynaklarının belirlenmesi, kredi başvurularının hazırlanması, yeşil tahviller ve karbon piyasası araçları gibi konularda hizmet veriyoruz; yeşil finansmanın uluslararası standart ve düzenlemelerini takip ederek, müşterilerimizin uyum süreçlerini kolaylaştırıyoruz.”

Servo Capital Yeşil Finansmana Erişim Rehberi

Servo Capital Yeşil Finansmana Erişim Rehberi'nin, Yeşil Finansman kaynağından yararlanmak isteyen şirketlere bilgilendirici ve yol gösterici bir kaynak oluşturduğunu ifade eden Kaan Kiziroğlu, “Rehberimizin amacı, yöneticilerin yatırım kararlarını kolaylaştırmak için sürecin kolayca anlaşılmasını sağlayacak bilgiler vermektir. Yeşil finansmanın ne olduğu, nasıl uygulandığı, hangi faydaları sağladığı ve hangi standartlara uyulması gerektiği gibi konularda temel bilgileri içeren rehberimiz Yeşil Finansmana ilgi duyan herkese açık ve ücretsizdir. Rehberimizi web sitemizden indirebilir veya bize ulaşarak talep edebilirsiniz" dedi.

Etiket

Finans