Flaş gelişme: BioNTech / Pfizer aşısının etkinlik oranı değişti!

2024.04.15

Yorglass’ın En Güçlü Sürdürülebilirlik Enstrümanı Döngüsel Ekonomi

Döngüsel ekonominin sürdürülebilirliğe katkı sağlamada stratejik öneme sahip olduğuna inanan Yorglass; üretim anlayışı, ürünleri ve projeleriyle fark yaratıyor.

Döngüsel ekonomi; kaynak verimliliği, atıkların azaltılması, enerji tasarrufu, ekonomik fayda konularını ele alarak daha sorumlu ve bilinçli tüketime yönelik görüş değişimini teşvik ederek sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor. Bu alandaki yaklaşımı ile öne çıkan Yorglass, ürün tasarımından kullandığı malzemelere, üretim süreçlerinden hayata geçirdiği tüm projelere kadar her aşamada döngüsel ekonomi politikasını benimsiyor. Tüm işletmeleri sıfır atık belgesi almış bir şirket olarak faaliyetlerini sürdürülebilirlik çerçevesinde yürüten Yorglass, daha yaşanabilir bir dünya için döngüsel ekonominin lokomotif görevi gördüğüne inanıyor.

Cam dünyasının global ve güvenilir tedarikçisi Yorglass; geliştirdiği çözümler, kullandığı yöntemler ve imza attığı projelerle faaliyetlerini sürdürülebilirlik çerçevesinde yürütüyor. Cam endüstrisinin sürdürülebilir gelecek için çok stratejik bir rol üstlendiğini vurgulayan Yorglass Yönetim Kurulu Üyesi Merve Yorgancılar Işıtmakyüksek oranda geri dönüştürülebilir bir malzeme olan camın döngüsel ekonomi içindeki önemine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu: “Geri dönüşüm ve yeniden üretim, ham maddelerden mal üretimiyle karşılaştırıldığında genellikle daha az enerji gerektiriyor. Tüm bu çalışmalar sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu olarak daha düşük sera gazı emisyonlarına ve genel enerji tasarrufuna fayda sağlıyor. Ürünlerin yaşam döngüsünün göz önünde bulundurularak tasarlanması, bakım ve onarım hizmetlerinin teşvik edilmesi de ürünlerin ömrünü uzatıyor. Bu yaklaşım ürün değiştirme sıklığını azaltıyor, böylece yeni malların üretilmesiyle ilişkili genel çevresel etki en aza iniyor.” 

Döngüsel ekonomi modellerini şirketin her katmanında hayata geçirecek adımlar

Camın döngüsel ekonomi modelinin en önemli girdilerinden biri olduğunu ve Yorglass olarak bu hassasiyetle hareket ettiklerini ifade eden Merve Yorgancılar Işıtmak; “Bizim küresel önceliğimiz dünya. Dolayısıyla üretirken çevresel ayak izimizi azaltmak için gerek üretim tesislerimizde gerek geliştirdiğimiz ürünlerde camın sonsuz kere dönüşebilmesi prensibini benimseyerek döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak geliştirmelere odaklanıyoruz. Döngüsel ekonomi modellerini her alanda hayata geçirmek amacıyla çalışmalarımızı itinayla planlıyoruz. Kullandığımız ambalajların geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmesi konusunu en önemli satın alma kriterimiz olarak belirledik. Döngüsel ekonomiye katkı sağlamak amacıyla tüm işletmelerimizde sıfır atık kapsamında atıklarımızı kaynağında ayrıştırıyor ve geri dönüşüme destek oluyoruz. Çevre yönetim sistemi uygulamalarımız kapsamında; enerji, emisyon, su ve atık yönetimi konularındaki yaklaşımımızla etkilerimizi belirliyor, bu etkileri minimum seviyede tutabilmek için verimlilik çalışmaları uyguluyor, çevre bilincini ve farkındalığı artırıcı projeleri hayata geçiriyoruz. Şirket içi etkileşim platformumuz Ming ile bu konuda bilgilendirme çalışmaları yaparak tüm çalışanlarımıza ulaşıyor, enerji, su ve atık yönetimini çalışanlarımızın tamamında anlık olarak izleyerek farkındalığı artırıyoruz” diye konuştu. 

Ödüllü ürünler ve etkili projelerle döngüsel ekonomiyi destekliyor

Sorumlu üretim ve sürdürülebilir yaklaşım esasıyla şirketin direkt son tüketiciye dokunan ileri dönüşümlü ürünü ve Xone Design Awards 2022 ödüllü inovatif tasarımı YUDA Cam Kaykay’ı hayata geçirdiklerinden bahseden Işıtmak, şunları aktardı: “Bu ürünümüzle ileri dönüşüm anlayışı kapsamında endüstriyel üretimde fire olan malzemenin değerli ürünler için ham madde olabileceğini gösteriyoruz. YUDA Cam Kaykay’dan ilham alarak cam sektörünün döngüsel ekonomi yoluyla sürdürülebilirliğe katkıda bulunması hedefiyle başlattığımız YUDA Upcycle Design Awards projemizin de gelenekselleşmesini istiyoruz. Yorglass olarak döngüsel ekonomiyi sürdürülebilirliğin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve bunu Kesikli Kanal projemizle de destekliyoruz. Bu projede; birim ürün başına plastik ve trim cycle time kazancı, kanal kenar mesafesi ve çapak sebepli PPM’lerin düşmesi, kalıp göz sayısının artırılarak üretim verimliliğin sağlanması, plastik ham madde kullanımında yüzde 80 üzeri iyileştirme ile çevreye verilen etkinin azaltılması, otomasyon ile gruplama kolaylığı ve enerji tasarrufu gibi argümanları temel amaçlarımız olarak kabul ediyoruz.”